การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
     
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   
 
   
 
 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563