การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
     
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประเภทเดียวกัน
   
 
   
 
 
 

การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563