ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
13 ธ.ค. 2562
82 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.3) ในเขต อบต.ลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
120
29 พ.ย. 2562
83 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
27 พ.ย. 2562
84 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
26 พ.ย. 2562
85 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาวน์โหลดเอกสาร
331
15 พ.ย. 2562
86 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
29 ต.ค. 2562
87 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
308
24 ต.ค. 2562
88 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
18 ต.ค. 2562
89 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
18 ต.ค. 2562
90 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
16 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26