ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
26 พ.ย. 2562
72 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาวน์โหลดเอกสาร
225
15 พ.ย. 2562
73 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 ต.ค. 2562
74 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
202
24 ต.ค. 2562
75 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
18 ต.ค. 2562
76 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
18 ต.ค. 2562
77 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 ต.ค. 2562
78 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
11 ต.ค. 2562
79 ประกาศอำเภอลานสกา เรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ต.ค. 2562
80 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25