ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 26 สิงหาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ก.ย. 2563
52 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 14 สิงหาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 ส.ค. 2563
53 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียอันตรายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
314
13 ส.ค. 2563
54 ข้อบัญญัติอบต.ลานสกา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
31 ก.ค. 2563
55 ข้อบัญญัติ อบต.ลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
31 ก.ค. 2563
56 ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
31 ก.ค. 2563
57 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 30 มิถุนายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.ค. 2563
58 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
01 ก.ค. 2563
59 ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 มิ.ย. 2563
60 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26