ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
10 ธ.ค. 2555
222 งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
07 ธ.ค. 2555
223 รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
07 ธ.ค. 2555
224 การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
03 ธ.ค. 2555
225 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
543
30 พ.ย. 2555
226 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕
519
28 พ.ย. 2555
227 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
23 พ.ย. 2555
228 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
497
19 พ.ย. 2555
229 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
09 พ.ย. 2555
230 รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
09 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26