ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
03 ม.ค. 2557
202 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
03 ม.ค. 2557
203 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
23 ธ.ค. 2556
204 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
23 ธ.ค. 2556
205 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
373
16 ธ.ค. 2556
206 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
02 ธ.ค. 2556
207 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
20 พ.ย. 2556
208 งบทดลอง เดือน เมษายน-กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
28 ต.ค. 2556
209 รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนเมษายน - กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
28 ต.ค. 2556
210 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
28 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26