ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลา ดาวน์โหลดเอกสาร
415
21 ม.ค. 2558
192 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
323
05 ม.ค. 2558
193 ประกาศกำหนดการชำระภาษีประจำปี2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
25 ธ.ค. 2557
194 งบการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
04 พ.ย. 2557
195 การติดตามและประเมินผล ดาวน์โหลดเอกสาร
330
15 ต.ค. 2557
196 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
15 ต.ค. 2557
197 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม-กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
15 ต.ค. 2557
198 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
03 ต.ค. 2557
199 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
425
21 ก.ค. 2557
200 ลานสกามาราธอน ดาวน์โหลดเอกสาร
501
28 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26