ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.๕)ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ถึงปีพ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
08 พ.ย. 2560
132 รายงานผลทางการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
17 ต.ค. 2560
133 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
27 ก.ย. 2560
134 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
27 ก.ย. 2560
135 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
22 ก.ย. 2560
136 รายงานผลทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
12 ก.ย. 2560
137 สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
318
13 ก.ค. 2560
138 รายงานผลทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
07 ก.ค. 2560
139 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ๕ปี(พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
30 มิ.ย. 2560
140 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ๕ปี(พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
324
30 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26