ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
316
09 ต.ค. 2561
122 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-1992 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
21 ก.ย. 2561
123 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
354
22 มิ.ย. 2561
124 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
341
30 พ.ค. 2561
125 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
313
11 พ.ค. 2561
126 รายงานผลการดำเนินตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบของ อบต.ลานสกา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
04 เม.ย. 2561
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
27 มี.ค. 2561
128 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
14 มี.ค. 2561
129 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
341
12 มี.ค. 2561
130 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
12 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26