ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
313
11 ต.ค. 2562
92 ประกาศอำเภอลานสกา เรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 ต.ค. 2562
93 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
01 ต.ค. 2562
94 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
01 ต.ค. 2562
95 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
23 ส.ค. 2562
96 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
15 ส.ค. 2562
97 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 ส.ค. 2562
98 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
16 มิ.ย. 2562
99 ข้อมูลสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
128
14 มิ.ย. 2562
100 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26