ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ต.ค. 2564
2 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ก.ย. 2564
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.ย. 2564
6 ประกาศอบต.ลานสกา เรื่อง ปิดที่ทำกาารองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา(เป็นการชั่วคราว) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 ส.ค. 2564
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
15 มิ.ย. 2564
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 พ.ค. 2564
9 ประกาศใช้พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 พ.ค. 2564
10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24