ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ลานสกา เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
97
10 พ.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 เม.ย. 2565
3 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 เม.ย. 2565
4 ประกาศ อบต.ลานสกา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
25 มี.ค. 2565
5 ประกาศ อบต.ลานสกา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 6ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 ก.พ. 2565
6 ประกาศ อบต.ลานสกา เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายก อบต.ลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
123
10 ม.ค. 2565
7 คำสั่งอำเภอลานสกา เรื่อง แต่งตั้งประธานสภา อบต.ลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ม.ค. 2565
8 คำสั่งอำเภอลานสกา เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภา อบต.ลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ม.ค. 2565
9 ประกาศ อบต.ลานสกา เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ม.ค. 2565
10 ประกาศ อบต.ลานสกา เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26