ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน