ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
  รายละเอียด : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน