ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 29 กันยายน2563
  รายละเอียด : รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 29 กันยายน2563
NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน