ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 26 สิงหาคม2563
  รายละเอียด : รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 26 สิงหาคม2563
NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน