ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  รายละเอียด : ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน