บริหารงานบุคคล
เรื่อง : ละทิ้งหน้าที่ราชการกับทอดทิ้งหน้าที่ราชการต่างกันอย่างไร
  รายละเอียด : ละทิ้งหน้าที่ราชการกับทอดทิ้งหน้าที่ราชการต่างกันอย่างไร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน