บริหารงานบุคคล
เรื่อง : การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนแตกต่างกันอย่างไร
  รายละเอียด : การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนแตกต่างกันอย่างไร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน