ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอบต.ลานสกา เรื่อง ปิดที่ทำกาารองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา(เป็นการชั่วคราว)
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีกรณีพบว่าบุคลากรมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)จึงขอปิดทีีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เป็นจำนวน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4-18 สิงหาคม 2564 เว้นแต่กิจกรรมให้บริการประชาชน รายละเอียดตามประกาศฯ

Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน