ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


Poker Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน