ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
  รายละเอียด : ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติกำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดังนั้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงขอประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน