ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียอันตรายในชุมชน
  รายละเอียด : ขอเชิญส่งสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เข้าประกวด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน